Avís legal
Propietat de la pàgina i contingut
vostè està visitant www.matagalls.com, titularitat de Matagalls Consulting, SL, amb domicili social a Barcelona, Rocafort, 248-250, 6 º 1 ª. Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització del web www.matagalls.com, que Matagalls Consulting, SL posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a la mateixa implica l’acceptació sense reserves de les presents condicions. L’utilizació de determinats serveis oferts en aquesta web es regirà a més per les condicions particulars previstes en cada cas.
Exoneración de Responsabilitat
Matagalls Consulting, SL adverteix que els materials i informacions continguts en aquest lloc web han estat inclosos a títol informatiu, per la qual cosa resulten insuficients per prendre decisions o assumir posicions en un cas concret, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis resultants o que tinguin conexió amb l’ús d’aquesta informació. Matagalls Consulting, SL no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions d’aquest lloc web. Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre els quals Matagalls Consulting, SL no exerceix cap tipus de control. Matagalls Consulting, SL no respòn ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés als mateixos a través d’aquest lloc web tampoc implica que Matagalls Consulting, SL recomani o aprovi els seus continguts. Qui utilitzi aquest lloc web , ho fa pel seu propi compte i risc. L’usuari d’aquest lloc web, mitjançant el seu accés al mateix, s’obliga a utilitzar-lo de manera plenament conforme amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà, enfront de Matagalls Consulting, SL i / o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació Matagalls Consulting, SL no serà responsable dels danys derivats de la utilización d’aquest lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la información que s’hi facilita. L’autor d’aquest lloc web tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a l’usuari visitant l’accés als continguts d’aquest lloc. Per això, Matagalls Consulting, SL no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, Matagalls Consulting, SL no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari oa tercers.
Copyright
Queden reservats tots els drets d’explotació. Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la Legislación nacional i internacional sobre propietat intel · lectual i industrial. Els drets de propietat intel · lectual sobre tota la informació continguda en aquest lloc, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs i codi font en llenguatge HTML o JavaScript són titularitat de Matagalls Consulting, SL excepte aquells continguts titularitat de tercers als quals l’usuari pot accedir mitjançant enllaços hipertextuals. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest lloc web està legalment reservats i l’accés al mateix o la seva utilització, per part dels seus usuaris, no ha de considerar, de cap manera, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat correspongui a Matagalls Consulting, SL o als seus legítims autors. La reproducció, còpia, distribució, transformació, posada a disposició del públic, i qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb la informació continguda en aquestes pàgines web, així com amb el seu disseny i la selecció i forma de presentación dels materials inclosos en la mateixa qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense l’autorització expressa de Matagalls Consulting, SL o del seu legítim autor queden prohibits. L’usuari del lloc web s’haurà d’abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositius amb protección o sistemes de seguretat que puguin estar instal · lats en la mateixa.
Política deprivacitat-Dretd’información
Als efectes del que preveu la Llei Orgànica de Protecció Dades de caràcter personal, Matagalls Consulting, SL informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Matagalls Consulting, SL i sota la seva responsabilitat amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la rel.lació amb els sol·licitants d’informació o usuaris que han accedit a través de formularis electrònics d’aquest lloc web o mitjançant missatges de correu electrònic. El fitxer referit ha estat inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Finalitat
Les dades que vostè facilita a Matagalls Consulting, SL tenen com a finalitat gestionar la seva sol · licitud, facilitar-li información i / o serveis que sol · liciti i poder oferir-li nous serveis.
Consentiment de l’usuari
L’enviament de les dades, mitjançant l’ús dels formularis electrònics d’aquest lloc web o missatges de correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. Cada un d’aquests formularis incorpora el respectiu text legal en matèria amb protecció de dades. Cada usuari haurà llegir atentament i consentir els mateixos abans de facilitar les seves dades de caràcter personal. L’informem, que les seves dades personals, així com la seva direcció IP poden ser incorporades a un fitxer titularitat de Matagalls Consulting, SL en cas que així ens autoritzi.
Les dades no seràn cedits a tercers. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Matagalls Consulting, SL són certes i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació de les mateixes.
Excepte en els camps en què expressament s’indiqui el contrari, el lliurament d’informació requerida sobre dades personals tindrà el caràcter de voluntària, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis que vostè sol · liciti. La manca de cumplimentación dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que Matagalls Consulting, SL pugui prestar-li els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol · licitud o remetre-li la informació sol · licitada.
Drets d’accés, rectificación, cancelación i oposició
Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD.
Per a la seva comoditat, podrà exercir els drets abans esmentats dirigint-se a Matagalls Consulting , SL, Rocafort, 248-250, 6 º 1 ª, 08029 Barcelona, o bé a la nostra direcció de correu electrònic: matagalls@matagalls.com
Información sobre cookies
La pàgina d’entrada disposa d’una cookie que permet al nostre sistema registrar a l’usuari per una mera visita al lloc web. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per terceres parts. Les cookies utilitzades no són nocives i serveixen per millorar la navegació de l’usuari pel lloc web. Si ho desitja, pot denegar tot tipus de cookies des de la opción de menú corresponent del seu propi navegador.
Matagalls Consulting, SL no utilitza tàctiques de spamming. Matagalls Consulting, SL només tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant l’ús dels formularis electrònics d’aquest lloc web o missatges de correu electrònic.
Seguretat
Matagalls Consulting, SL manté els nivells de seguretat amb protecció de les seves dades conforme al Reial Decret 1720 / 2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteracions, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè faciliti a través del lloc web, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Respecte a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia relativa a la nostra política de privacitat de dades pot posar-se en contacte amb nosaltres dirigint-se a Matagalls Consulting, SL, Rocafort, 248-250, 6 º 1 ª, 08029 Barcelona, o bé a la nostra direcció de correu electrònic: matagalls@matagalls.com
Dades de Identificación d’acord amb la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Información i de Comerç Electrònic
Matagalls Consulting, SL
Rocafort, 248-250, 6è 1a
08029 – Barcelona (Espanya)
CIF-B.64332810
Correu electrònic: matagalls@matagalls.com
Telf 93.430.34.89
Anuncis