■ Gestió econòmica

control pressupostari

comptabilitat i saldos

control de pagament de les factures

control de morositat

■ Gestió administrativa

assessorament, en tot moment, al President i la seva Junta

juntes: convocatòries, direcció de reunions i confecció d’actes, notes informatives, etc.

seguiment d’acords i gestions: amb companyies subministradores, d’assegurances i organismes oficials, etc.

intervenció / mediació en la resolució de conflictes comunitaris

constitució de la comunitat: des dels àmbits jurídic, fiscal i econòmic

assegurances

■ Gestió de manteniment

control preventiu de l’estat de la finca

realització d’informes per als tècnics corresponents

gestió i seguiment d’avaries comunitàries

sol·licitud, seguiment i comparació de tot tipus de pressupostos, reparacions i manteniments

Anuncis